התע"ש 11 | טלפון: 09-7680444 | איש קשר מנהל הסוכנות