ת.ד. 38, בניין NCM | טלפון: 04-9917920 | איש קשר מנהל הסוכנות