יפו 132 | טלפון: 04-9917920 | איש קשר מנהל הסוכנות