הפלד 36, א.ת. | טלפון: טל: 03-5599435 פקס: 03-7949780 | איש קשר מנהל הסוכנות

א'-ה' 09:00-18:00 יום ו' 09:00-13:00