פאולוס השישי | טלפון: 04-6467380 | איש קשר מנהל הסוכנות

א': סגור ב',ג',ה',ו': 17:00 - 08:00 ד',ש': 15:00 - 08:00