הסדנא 8 | טלפון: 08-6466088 | איש קשר מנהל הסוכנות