א.ת צפוני אשקלון | טלפון: 08-6750811 | איש קשר מנהל הסוכנות