עורך הדין עמירם מוראד הגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לתביעה ייצוגית כנגד חברות הביטוח כלל והראל על סך 1.17 מיליארד שקל. התביעה, בשמם של מאות אלפי המבוטחים של שתי החברות, הוגשה בהתבסס על תביעה אישית של שני מבוטחים של החברה, על סך 10,500 שקלים.

החישוב, הפיצוי והשקיפות  
בבקשה לתביעה ייצוגית, טוען עו"ד מוראד כי בבואן של החברות לקבוע את מחיר הפרמיה עבור רכב, הן מתבססות על מחירו כפי שהוא מפורסם במחירון. אולם, כאשר החברות נדרשות לשלם כספי פיצויים למבוטחים, בגלל גניבה או תאונה, הן משקללות את ערך הרכב לפי מרכיבים נוספים, כגון מספר בעלויות קודמות, סוג הבעלות או נסועה גבוהה, דבר המוריד את ערכו ומכאן את סכום הפיצוי.

באופן כזה, חברות הביטוח מחייבות את הלקוח לפי ערך מסוים של הרכב, אך משלמות לו לפי ערך נמוך יותר – למרות שהפרמיה אותה שילם התבססה על הסכום הגבוה יותר. בנוסף, מצוין בבקשה לתביעה הייצוגית, עניין זה אינו מצוין בפוליסה בכלל ואין כל גילוי ביחס למשמעות הכספית שלו בפרט.

נזק כבד. פי שבעה
בבקשה לתביעה, מתבסס עו"ד מוראד על חישוב המצביע כי הפגיעה במבוטחים היא כ-170 מיליון שקלים בשנה, 10% מרווחיהן כפי שהוצהרו על ידי החברות בפני הבורסה ב-2014. לפי חישוב זה, הסכום הכולל ל-7 שנים הוא מעל מיליארד שקלים (1.19 מיליארד), והסכום הנדרש מחברות הביטוח עומד כאמור על 1.17 מיליארד שקל.
 
צילום: מנהל
עו"ד עמירם מוראד