שנת 2012 מסתיימת ותיחקק בזכרוננו כשנה שבה מחיר הדלק שבר שיאים (למרות שמאז אנחנו בעיקר נהנים מירידות). באופן סמלי למדי, שנת 2013 נפתחת עם עדכון המחירים החודשי שהולך לא לפה ולא לפה – ונשאר זהה לחודש דצמבר שנמצא בשלהיו. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ימשיך לעמוד על 7.52 שקלים בשירות עצמי ו-7.70 שקלים בתוספת עמלת השירות. להזכירכם, שנת 2012 נפתחה בעלייה במחיר, אם כי אז עמד המחיר על 7.23 שקלים לליטר בלבד.

חוסר השינויים מגיע בעקבות עלייה קלה במחיר הנפט לצד ירידה כמעט שווה בשער הדולר, כאשר ביחד התקבלה ירידה של אגורה אחת במחיר הנקי. האגורה הבודדה שחסכנו נרתמת לעלייה במס הבלו – באגורה אחת. בכך מסתיימים להם שלושה חודשים רצופים בהם חווינו ירידה במחירי הדלק, לקראת הדף החלק של השנה החדשה.