U3-X: ניידות אישית על פי הונדהמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מבקש מבעלי דו-גלגלים ותלת-גלגליים חשמליים לקחת חלק בניסוי במטרה להסדיר את מעמדם החוקי של כלים אלה ואחרים (כגון רכינוע, סגוואי). בעלי כלים אלה מתבקשים להגיע עם הכלי החשמליים שברשותם למגרש החנייה של אצטדיון הכדורגל העירוני בראשון לציון (סמוך לסופרלנד) ב-26 באפריל בשעה 09:00 בבוקר.

הניסוי יערך במסגרת ועדה שמינה שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ ובמהלכו תבחן הועדה את רמת הבטיחות של כלי הרכב החשמליים שיוצגו בפניה ואת האפשרויות של שילוב כלי רכב אלה בדרכים וכבישים עירוניים. בגמר הניסוי תגיש הועדה את המלצותיה לשר התחבורה.

על פי הקריטריונים ניתן כיום לייבא לארץ קורקינט חשמלי בלבד שמשקלו המקסימלי אינו עולה על 12 קילוגרם ומהירותו היא 12 קמ"ש לכל היותר. עוד נקבע כי על הקורקינט להיות בעל הספק שלא יעלה על 100 וואט. קורקינטים ממונעים שאינם עונים על הקריטריונים שנקבעו, בהם כל סוגי הקורקינטים המונעים על ידי בנזין, סולר או גז אסורים בשימוש בישראל.
בנוסף לכך מותרת הנסיעה ברכינוע, בשטחים תפעוליים ובמקומות המיועדים להולכי רגל, כמו מדרכות ושבילים. מהירות הנסיעה בהם מוגבלת ל-13 קמ"ש והנהיגה בו מותרת לבני 16 ומעלה.

נציין כי לאחרונה אושרה תקנה המתירה את השימוש באופניים חשמליים. על פי התקנה ניתן לייבא לארץ אופניים חשמליים בעלי הספק מרבי של 250 וואט שמהירות נסיעתם אינה עולה על 25 קמ"ש. הגיל המינימלי של רוכב האופניים הוגבל ל-14 שנה.