תמונת אילוסטרציהכאשר יצא חיים עמנואל מחניית בניין בתו וחתנו בכפר סבא, פגע רכבו בעמודים נמוכים שהציבה העירייה על המדרכה המובילה מהכביש לחצר הבית. היות והוא התריע על כך לעירייה בעבר ודבר לא נעשה, עמנואל החליט לתבוע את הרשות המקומית.

עמנואל טען כי ברשותו רשיון נהיגה לסמיטריילר וחרף מיומנותו הגבוהה בנהיגה, רכבו נפגע בשעת הנסיעה. לדבריו, מדובר בעמודים בעלי צללית נמוכה, ללא מחזירי אור, שהיושב בתוך רכב הנוסע לאחור אינו יכול להבחין בהם. כראיה הציג עמנואל תמונות ונתונים לפיהם 10 מכוניות נוספות נפגעו ביציאתן מהחניה בשל אותם עמודים.

מנגד טענה העירייה, כי התובע היה מודע לקיומם של העמודים ולכן יש לייחס את הפגיעה ברכב להעדר מיומנות בנסיעה לאחור. עוד טענה, כי התקינה את העמודים על מנת למנוע מעוברים ושבים להחנות את רכבם "רק לרגע" בכניסה לבניין באופן החוסם יציאה או כניסה מסודרת של כלי הרכב מהחניה.

האחריות תחולק בין העיירה לבעל הרכב
בפסק הדין כתב השופט דויד גדול, מבית המשפט לתביעות קטנות בכפר סבא, כי רשויות מקומיות נוהגות להתגבר על תופעת החניות האסורות בשתי דרכים עיקריות: דרך אחת הינה הצבת כיפות דמויות מחצית פטרייה העלולות לגרום לפגיעה בהולכי רגל. הדרך השניה הינה הצבת עמודים דוגמת אלו אשר גרמו לפגיעה במקרה זה, העלולים לגרום נזק לכלי רכב.

"המצב האידיאלי יהיה שהאזרחים יכבדו את החוק ולא יחנו במקום אסור דוגמת אותה לשון כניסה והצורך בהצבת מכשול פיזי יתפוגג וכך הם יוסרו מהשטח ומסדר היום". כתב השופט שלבסוף פסק כי יש לחלק את האחריות לנזק בשיעור של 85% לעירייה ו-15% אחריות תורמת של התובע. בהתאם לכך פסק השופט כי על העירייה לשלם לתובע 2,112 שקלים בגין הנזק שנגרם לרכב, שכ"ט שמאי בסך 400 שקלים והוצאות משפט בסכום 200 שקלים. סה"כ 2,712 שקלים.

לעיון בפסק הדין
לאתר המשפט הישראלי פסק דין