חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד נכנסת לזירת האשראי לרכב. החברה חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת דוד לובינסקי, יבואנית פיג'ו-סיטרואן. במסגרת שיתוף הפעולה לקוח שיבקש לרכוש רכב חדש באחת מהסוכנויות המורשות של חברת לובינסקי, יוכל לקבל עד 70% מימון לרכב בריבית אטרקטיבית של פריים 1%+. ההלוואה תינתן ל-36 חודשים ומותנית בשעבוד הרכב לחברת לאומי קארד ותשלום של 30% מערך הרכב במזומן בעת ביצוע הרכישה.

האשראי שיועמד ללקוח על ידי לאומי קארד יינתן באמצעות כרטיס אשראי לאומי קארד מולטי ויתפרס על שני מסלולי פירעון:
• עד 40% מסכום האשראי ייפרע ב-36 תשלומים חודשיים של קרן וריבית
• יתרת האשראי עד 30% כעסקת בולט עם תשלום חודשי של ריבית והחזר הקרן בתשלום ה-36.

מן הראוי לציין כי בכרטיס ניתן יהיה לבצע פעולות אשראי נוספות בהתאם למסגרת האשראי.