פורד מוסטנג AV-X10
רוצה לייבא רכב ואין בידך את נתוני פליטת המזהמים של הרכב? תחויב במלוא גובה המיסוי – 90%. כך הודיעה אתמול (יום ב') רשות המסים לקראת הפעלת רפורמת המס הירוק ביום ראשון הבא (ה-2 באוגוסט).

על פי הרפורמה, על כל מכונית שתימכר – בלי קשר כיצד יובאה (יבואן סדיר או ייבוא אישי) – יוטל מס קניה בגובה של 90% כאשר בהתאם לנתוני היצרן הנוגעים פליטת המזהמים יחושב גובה ההנחה. כל זה נכון כמובן, אם הרפורמה הירוקה אכן תעבור ולא תיעצר ברגע האחרון ע"י בג"ץ.

אבל לעניינו. בהודעה של הרשות נמסר כי בקרוב באתר משרד התחבורה ורשות המיסים תפורסם רשימת הדגמים הנפוצים ביבוא אישי ואת דרגת הזיהום שלהם. דרגת הזיהום של דגם שלא יופיע ברשימה האמורה,תיקבע בהתייחס לנתוני הפליטות שסופקו על ידי מייבא הרכב. אם לא ימציא מייבא הרכב נתוני פליטה מזהמים, על פי חוק, יוטל על הרכב מס קניה בשיעור של 90%.
רשימה זו רלבנטית לגבי רכב שהבקשה לקבלת רישיון יבוא הוגשה עד ליום 31 לאוגוסט והרכב ישוחרר מהמכס מיום ה-2 באוגוסט ואילך. רישיון יבוא שהוגשה בגינו בקשה החל מתאריך 1 בספטמבר, יכלול את דרגת הזיהום של הרכב בהתאם לנהלים שיפורסמו בימים הקרובים על ידי אגף הרכב במשרד התחבורה.