תמונת אילוסטרציהשר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ הקצה היום (ג') חצי מיליארד שקל לשיפוץ ואחזקה של 'כבישים ללא אבא', בכל רחבי הארץ. מדובר במאות קילומטרים של דרכים הנמצאות בתחומי המועצות האזוריות ושאינן מטופלות ע"י המועצות ואינן מוגדרות ככבישים באחריות החברה הלאומית לדרכים (לשעבר מע"צ).

במשך עשרות שנים לא נמצא פתרון למאות קילומטרים של דרכי גישה וכבישים המחברים בין ישובים. הרשויות המקומיות סרבו לממן את אחזקת הכבישים מאחר והם נמצאים מחוץ לרשות ואילו הרשות הלאומית לדרכים לא תקצבה אותם כיוון שלא מדובר בכבישים בינעירוניים. בשל הזנחה מתמשכת גדלה רמת הסיכון של הנהגים בחלק מכבישים אלה.

כעת המצב השתנה; שר התחבורה מינה ועדה מקצועית בה שותפים נציגים של משרד התחבורה, הרשות הלאומית לדרכים (מע"צ) והרשויות האזוריות, ובה יקבעו את סדר העדיפות של הכבישים שישופצו ואופן טיפולם.

עבודות השיפוץ והאחזקה של הכבישים יחלו בתוך חודשיים והם יבוצעו על ידי החברה הלאומית לדרכים, באמצעות קבלנים מהמגזר הפרטי. העבודות יכללו בין השאר את ריבוד הכבישים, הרחבה או הסדרה של שוליים והקמת מעקות בטיחות. בחלק מהכבישים יבנו מדרכות ויסללו גם שבילים לרוכבי אופניים.

עלות עבודות השיפוץ המסתכמות בחצי מיליארד שקל תמומן בעיקרה (בין 70% – 90%) ע"י משרד התחבורה כאשר הרשויות יממנו את החלק הנותר.

השר כץ ציין כי בכוונתו לתת עדיפות עליונה לשיפוץ ואחזקה של כבישים בתחום המועצות האזוריות הנמצאות בדרום הארץ ובצפונה, במסגרת מדיניות משרדו לחזק את הפריפריה.