מסך כבד של חשאיות ירד בחודשים האחרונים על פעילות הוועדה הציבורית, שהוקמה בינואר השנה לבחינת מכלול ההיבטים הקשורים בייבוא אישי של כלי רכב. ההתחלה לוותה דווקא בשקיפות ראויה לציון. הוועדה יצאה לדרך בליווי הודעה לעיתונות של משרד התחבורה, שיזם את הקמתה, היא הופקדה בידי שופטת בדימוס והשתתפו בה מהנדסים, נציגי גופים ציבוריים ומומחים ממשרד התחבורה.
אלא שלאחר מכן, הוועדה ירדה למחתרת. בקשות לעיון בפרוטוקולים נדחו, לוחות הזמנים נותרו חסויים. גם אחרי שהוועדה סיימה את עבודתה והגישה את הדו"ח המסכם שלה בסוף מאי למנכ"ל משרד התחבורה החשאיות לא הוסרה.
עיון בדו"ח הסופי שהגיע לידי "גלובס", עשוי לספק לכך הסברים. נקדים את המאוחר ונאמר כי המלצות הוועדה לא מתנגדות לעצם הייבוא האישי של רכב לישראל - נהפוך הוא. אבל 16 העמודים של הדו"ח, שגובשו לאחר שמיעת עשרות עדויות של מומחים ופקידי חושפים תמונה בעייתית, בלשון המעטה, של התנהלות הייבוא האישי בישראל. הוועדה גם מעבירה לא מעט ביקורת מרומזת על משרד התחבורה.
ייבוא מסחרי במסווה
כך למשל, הדו"ח מפרט את שיטות פעולה לייבוא מסחרי של רכב במסווה של ייבוא אישי, שהוצגו בפניה. ביניהן הגשת בקשות לרישיון ייבוא על ידי המייבא האישי כאשר המסמכים הרלוונטיים מוסבים על שמו בעוד שהייבוא בפועל מבוצע באמצעות גורמים עסקיים המסווים את פעילותם "באצטלה של ייעוץ".
הדו"ח מונה גם מקרים בהם נעשה ייבוא של מספר גדול של כלי רכב על ידי עוסק יחיד תוך שימוש ברוכשים פיקטיביים שאין להם כל יכולת כלכלית לרכוש את כלי הרכב.
בנוסף הציגה רשות המיסים בפני הוועדה שורה של מקרים שבהם בוצעו ניסיונות לזיוף מסמכים והגשת חשבוניות פיקטיביות כולל בין השאר כלי רכב, שכביכול ניזוקו בהצפה של הסופה "קטרינה" ולפיכך מחירם מופחת לצורך מס.
הדו"ח מקדיש סקירה נרחבת גם לתופעות עם בעייתיות באספקט הבטיחותי כמו הצגת אישורים כוזבים אודות החלפת חלקים והתאמות שבוצעו בכלי הרכב בהתאם לדרישות הישראליות; התקנה של פנסים בתקינה אירופאית "שבוצעה למראית עין"; ייבוא מערכות אקלים שמתאימות לתנאי ישראל וכדומה. הוועדה מעלה חשש מהטעייה של צרכנים לגבי מצבו הפיזי של הרכב ולגבי האפשרות לתחזק אותו בישראל.
הוועדה תוקפת גם את הדרישה להנפיק "אישורי שירות" מיבואני הרכב הסדירים של מותגי הרכב השונים כתנאי לייבוא אישי, למרות אין לאישורים הללו כל ערך: "אישורים אלה מסויגים באופן בו אין היבואן מתחייב להחזיק חלפים לכלי רכב אלה, ואין התחייבות להודיע על קריאות "ריקול" לתיקון.
בעיות משפטיות קשות
עוד בעיה שמזוהה בדו"ח הוועדה הוא ניסוח משפטי לקוי של התקנות והעדר סנקציות משפטיות בחוק כנגד ייבוא אישי של רכב למטרה עסקית. "בהעדר הוראות חוקיות נבצר מנציגי המכס לבצע אכיפה יעילה באותם מקרים בהם מתגלית הבאה בלתי חוקית של כלי רכב במסווה של ייבוא אישי", אומרת הוועדה".
הוועדה מציינת את העדר סנקציות מינהליות כנגד זייפני מסמכים, גם אם נתפסו ומותחת ביקורת על חוות הדעת של המחלקה המשפטית במשרד התחבורה ולפיה לא ניתן לפסול בקשה לייבוא אישי גם אם הוגשו לרשות בקשות לרישיון ייבוא הנסמכות על מסמכים מזויפים לכאורה.
לוועדה יש גם לא מעט ביקורת על מדיניות הבדיקה של כלי הרכב מייבוא אישי במשרד התחבורה, שמסתמכת במקרים רבים על הצהרות ומסמכים ללא בדיקה של כלי הרכב. לדוגמא, המשרד בודק רק את מספר השלדה הטבוע מתחת לחלון ולא על מספר השלדה הנמצא על השלדה, מה שיכול להביא לזיופי זהות.
להמשיך בייבוא אישי
למרות הממצאים החמורים, ההמלצות המופיעות בדו"ח הן "רכות" וכלליות באופן מפתיע. הוועדה ממליצה להמשיך בייבוא אישי של רכב לישראל. בראש סדר העדיפויות ממליצה הוועדה להתיר ייבוא אישי של רכב מדגם שכבר מיובא לישראל באופן סדיר.
הוועדה ממליצה גם להמשיך את הייבוא של רכב משומש שעומד בתקינה אירופאית. הוועדה נמנעה מלאסור כליל על ייבוא אישי של רכב משומש, למרות שרוב בעיות הבטיחות והזיופים שאותן היא ציינה מתמקדות ברכב בן עד שנתיים.
הגבלת הייבוא האישי לרכב חדש בלבד היתה פוגעת בעסקי הייבוא האישי מכיוון שעיקר החיסכון הוא בכלי רכב משומשים. בסופו של דבר הוועדה החליטה להגביל את גיל הייבוא של כלי הרכב לשנה אחת בלבד במקום שנתיים עד כה.
בנוסף הוועדה גם ממליצה להתיר ייבוא כלי רכב מדגמים שאינם נמכרים בארץ אבל יש להם תקינה אירופאית ובתנאי שימציאו מסמכים רשמיים על עמידה בתקינה אירופאית ואישור של היבואן בדבר יכולת מתן שירות וייבוא חלקים לרכב הספציפי.
לבסוף ממליצה הוועדה להתיר ייבוא של כלי רכב בתקינה אמריקנית בתנאים דומים למדי לאלה הקיימים כיום - הצגת אישור על התקנת פנסים אירופאים, החלפת מערכת האזעקה לתדרים ישראליים, פלוס אישור בדבר יכולת אספקת שירותי תיקונים וחלפים מהיבואן המורשה.
שאר ההמלצות מתייחסות להסדרת העוסקים בתחום הייבוא האישי שנמצא עד כה בתחום האפור. באותה מסגרת ממליצה הוועדה לקבוע גם קנס מינהלי גבוה על עבירות של מירמה בתהליך הייבוא האישי.
גזור והדבק
בשורה התחתונה, מי שציפה שהוועדה תביא עימה שינוי מהותי לענף ייבוא הרכב האישי עתיד להתאכזב. הוועדה מעלה על הכתב תופעות ובעיות שמוכרות היטב לכל מי שהייתה לו נגיעה לתחום ייבוא הרכב, וקובעת מספר הקלות, שגם הן אינן דרמטיות. את הצעדים החשובים כמו הסדרה משפטית של הענף היא מותירה למחוקק. נזכיר, ששר התחבורה אינו מחויב לקבל את המלצות הוועדה ולא נופתע אם לבסוף היישום יהיה בשיטת "גזור והדבק" - מה שנוח יישאר, מה שפחות נוח, עולה כסף או פוגע באינטרסים עסקיים - ייעלם.
ממשרד התחבורה נמסר בתגובה כי "הוועדה הוקמה לאחר שהתברר כי קיימת לכאורה תופעה של מסחר בלתי חוקי של סוחרים העוסקים ביבוא מסחרי של רכב במסווה של יבוא אישי. המשרד פועל באינטנסיביות להסדיר את הנושא כמסלול נוסף ליבוא רכב שהצרכן יוכל לבחור. בשבוע הבא צפוי שר התחבורה ישראל כץ לקבל את מסקנות הדו"ח ולקיים דיון נרחב עם כל גורמי המקצוע, במטרה לקבל הכרעה בנושא".