תמונת אילוסטרציהשר התחבורה, ישראל כ"ץ, קובע לוח זמנים שאפתני ליישום הרפורמה בענף הרכב. כ"ץ הנחה את אנשי משרדו להיערך ליישום הרפורמה לפתיחת ענף הרכב לייבוא מקביל בתוך 6 חודשים, כלומר עד סוף 2009. זאת בהתאם להחלטת הממשלה שהתקבלה במסגרת חוק ההסדרים.
כ"ץ ציין כי על פי ההערכות פתיחת ענף הרכב לייבוא מקביל תחסוך לציבור בין 500 מיליון ל-1.2 מיליארד שקל בשנה. חסכון הנובע מהצמצום הצפוי ברווחי היבואנים השונים. בנוסף לכך צפויה ירידת מחירים של כלי הרכב והגדלת ההיצע של כלי רכב חדשים שיורידו את הגיל הממוצע של כלי הרכב.

בשנת 2002 החליטה הממשלה לבטל את החיוב ליבואן בלעדי לכל יצרן רכב ואפשרה ייבוא של כלי רכב המיוצרים על ידי אותו יצרן על ידי יותר מיבואן אחד. עם זאת, לא בוטל הקשר המחייב בין יצרן הרכב בארץ המוצא לבין היבואן. קשר זה הותיר את פתיחת הענף לתחרות בידי יצרני הרכב והיבואנים הקיימים ולא הוביל לפתיחת השוק לתחרות. לפני כשנה אומצו המלצות ועדה בינמשרדית שקבעה כי יש לנתק את קשר בין יצרן כלי הרכב לבין היבואן.

בהתאם להמלצות הוועדה פועל כיום משרד התחבורה לתקן את צו הפיקוח על מצרכים ושרותים כך שיוסרו החסמים העיקריים לייבוא מקביל של כלי רכב ובראשם הקשר המחייב בין יצרן הרכב לבין היבואן.

בהתאם להחלטה שהתקבלה יופחתו בין השאר חסמי כניסה קיימים למינימום הנדרש, במטרה לאפשר את כניסתם של יבואני רכב נוספים לענף. כמו כן תבוטל החובה בקיומו של אולם תצוגה מרכזי ויופחתו הדרישות הקיימות מיבואן רכב המצוי בקשר עם יצרן הרכב.

מדיניות משרד התחבורה התואמת את התקינה האירופאית מתירה כיום יבוא כלי רכב מכל ארצות העולם למעט כלי רכב המיוצרים במדינות צפון אמריקה (נפט"א) שניתן לייבאם גם על פי התקינה הפדריאלית של ארצות הברית כתקינה משנית.

בימים אלה צפוי מהנדס רכב ראשי במשרד התחבורה להיפגש עם נציגי מעבדות בחו"ל כדי ללמוד על האפשרויות הקיימות להוכחת עמידותם של כלי הרכב בדרישות התקינה הפדראלית של ארה"ב ותנאי הארץ וקבלת תיעוד מתאים לכך.

על פי התקנות החדשות, יבואן רכב יוכל להיות כל מי שבידו הסכם עם יצרן הרכב או עם מפיץ מורשה, המצוי בקשר עם יצרן הרכב וכך יתאפשר ליבואנים נוספים להתקשר עם גורמים שונים המפיצים את הרכב ברחבי העולם, וימנע מצב שבו ייבוא רכב מסוג מסוים לישראל יהיה בידי יבואן אחד בלבד.