בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים קבע כי אדם שרכבו נגנב זכאי לקבל מחברות הביטוח לא רק תגמולים עבור הרכב אלא גם עבור הרדיו-דיסק שבו – אלא אם הרדיו סופק ע"י היצרן והיה חלק אינטגרלי מהרכב.

חברת שירביט שילמה למבוטח שרכבו נגנב את תגמולי הביטוח בגין גניבת הרכב בהתאם למחירון לוי יצחק, אך דחתה את דרישתו לקבל פיצוי נפרד בסך 922 שקל עבור מקלט הרדיו שהיה בו. זאת, בנימוק כי סכום זה כבר נכלל במסגרת תגמולי הביטוח עבור גניבת הרכב עצמו. לטענתה, לפי הפוליסה הפיצוי לרדיו ישולם רק במקרה של גניבה או נזק עקב פריצה לרכב.

השופט אביטל חן קבע כי הפוליסה התקנית מבחינה בין אובדן או נזק שנגרם לרכב עצמו, לבין אובדן או נזק לתוספות המותקנות בו או לכל רכוש אחר שאינו חלק מאביזריו, ועולה ממנה שהשיפוי בגין נזק או אובדן למקלט רדיו ייקבע בהתאם לחוזה הביטוח שנכרת בין הצדדים. לדבריו, "יש להבחין כמובן בין מקרה בו מקלט הרדיו הינו חלק מהרכב, הורכב ע"י היצרן בפס הייצור ומהווה חלק ממחיר רכישתו במקור, וכלל אינו ניתן לפירוק בנפרד כפי שמוצאים אנו בכלי רכב חדישים".

במקרה הנדון מרחיבה הפוליסה את הכיסוי בשל "אובדן או נזק למכשיר הרדיו" עד סכום של 1,500 שקל "כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה", כאשר אירוע גניבה הינו אחד הסיכונים המכוסים בפוליסה. כן נקבע בפוליסה, שחברת הביטוח יכולה לספק רדיו חלופי דומה בסוגו ובאיכותו במחיר של עד 1,500 שקל, ואם לא יימצא מכשיר חלופי כאמור, לשלם את שווי הרדיו בניכוי השתתפות עצמית בשיעור 15%.

"אם ביקשה המבטחת לקבוע בעת כריתת חוזה הביטוח שמחיר הרכב יכלול גם את מחיר הרדיו בעת גניבה או אובדן מוחלט, היה עליה לציין זאת מראש", סיכם השופט אביטל.

שירביט חויבה בסכום הרדיו וב-1,000 שקל הוצאות משפט.
(ת"ק 2669/08)