יוניון מוטורס, יבואנית טויוטה, הכריזה על שני קריאות לתיקון - אחת עבור C-HR ואחת עבור פריוס. במקרה של פריוס, יש צורך בהחלפת נתיך (פיוז), שבהיותו תקול עלול לשבש את הנסיעה במצב החשמלי (EV) באמצעות התרעות בלוח המחוונים, ולעתים נדירות אף באמצעות הפחתת אספקת הכוח או אף הפסקת פעילותה של המערכת החשמלית. בקריאה זו נכללים 27 דגמי פריוס מגרסאות פלאג-אין בלבד, שיוצרו בין 1.6.2012 לבין 4.6.2014. זמן הטיפול ברכב, במסגרת קריאה זו, צפוי להימשך כשעה וחצי.
במקרה של C-HR, מדובר על תכנות מחדש של בקרת היציבות (VSC). בדגמים שבהם נדרש עדכון, המערכת מזהה אי שימוש בבלם היד לאורך זמן ומודיעה בשל כך על תקלה. בקריאה זו נכללים 359 דגמי C-HR בגרסאות 1.2 ל' טורבו בלבד, שיוצרו בין 1.10.2016 לבין 30.8.2017. זמן הטיפול ברכב, במסגרת קריאה זו, צפוי להימשך כשעה וחצי.
הודעה מסודרת תישלח לבעלי כלי הרכב המתאימים, ובמקביל – בעלי כלי רכב מהדגמים הנ"ל יכולים לבדוק אם רכבם נכלל בקריאת התיקון באמצעות אתר היבואן. כל פעולה הקשורה בקריאה לתיקון, ובכלל זה בדיקה, תיקון או החלפת רכיב, מבוצעת ללא כל תשלום מצד בעל הרכב. התקנות בישראל קובעות עוד כי חובה לבצע את התיקון בתוך שישה חודשים. בעל רכב שלא ייענה לקריאה לתיקון, לא יוכל לחדש את רישיון הרכב, לבצע מבחן רישוי שנתי ("טסט") או להעביר בעלות.
צילום: מנהל