שופטת בית משפט השלום בחיפה, אורית קנטור, התירה הערב (א') לפרסם כי מחלקת החקירות מכס ומע"מ חיפה, ברשות המסים, מנהלת מזה תקופה חקירה כנגד חברת "אלבר ניהול ציי רכב" בחשד להונאת המכס ומשרד התחבורה - תוך הגשת מסמכים כוזבים למכס והנמכת מחיר, במהלך ביצוע יבוא מקביל של רכבים לישראל. לחברה מיוחסים חשדות לביצוע עבירות על פקודת המכס, פקודת היבוא והיצוא, חוק מס קניה וחוק איסור הלבנת הון.

מוקדם יותר היום פשטו חוקרי הרשות על משרדי אלבר, ערכו חיפושים ואספו חומרים שונים. זאת, בהמשך לחקירה שנוהלה גם בשבוע שעבר על ידי הרשות. מאחר שמדובר בחברה ציבורית, הנהלת החברה מחויבת בדיווח למשקיעים. ואולם, במקרים מיוחדים ניתן אישור שלא לפרסם את דבר החקירה. ניירות הערך של אלבר נסחרו לאורך היום בעליות קלות.

במחלקת החקירות מכס ומע"מ חיפה התנהלה חקירה סמויה בעניין היבוא המקביל שמבצעת חברת אלבר לישראל. ביום חמישי ה-16 ביוני הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של שני מעורבים, ובהם בכיר לשעבר בחברה. לאור ריבוי המעורבים שטרם נחקרו ומחשש לשיבוש הליכי החקירה, ביקשה הרשות מבית המשפט להטיל איסור פרסום על כולל על הפרשה, החקירה והמעורבים בה. בית המשפט נענה לבקשה.

היום, עם התפתחות החקירה ולאחר חקירת מעורבים ועדים רבים, פחת החשש לשיבוש הליכי חקירה. מאחר ומדובר בחברה ציבורית הנסחרת בבורסה - ולכן החשיבות של פרסום החקירה לציבור - פנתה הרשות לבית המשפט בבקשה להתיר את הפרסום. שמות הנחקרים עדיין אסורים לפרסום.