אילוסטרציה
שר התחבורה, ישראל כץ, הנחה את אנשי משרדו לאמץ מדיניות חדשה בנוגע להקמת תשתיות כבישים. במסגרתה, תופסק הקמת מחלפים גדולים דוגמת מחלף גלילות או גנות, ובמקום יוקמו מחלפים "חסכוניים" בשטח, העושים שימוש בכיכרות תנועה במקום רמזורים או גשר-רמפה.

לפי משרד התחבורה, שימוש בשיטה הנהוגה באירופה, תביא להקטנת היקף השטח הנדרש להקמת מחלף. לפי ההערכות, מדובר בחסכון של כ-70% בשטחים המופקעים לצורך הסלילה, בהשוואה למחלף בגודל מלא. לדברי השר כץ, "ההנחיות החדשות ממזערות את צריכת המשאבים ואת הנזק הסביבתי, ומאפשרות פתרון שיבטיח רמת שרות סבירה של רשת הדרכים, תוך שמירה על הבטיחות והמשתמשים בדרך".
בהודעה שפרסם משרד התחבורה נמסר כי בהתאם להנחיה החדשה, שונתה תוכנית להקמת מחלף גדול בצומת גולני, ובמקומה תוצג תוכנית להקמת מחלף צנוע יותר. באופן דומה מתוכנן שדרוג של כביש 65 בצפון הארץ, במסגרתו יוקמו מחלפים קטנים בכניסה ליישובי האזור.
החלטת שר התחבורה מתבססת על מחקר שבוצע לבקשת משרד התחבורה, על-ידי חברת "אמי מתום". על-פי המחקר, שטחה המצומצם של מדינת ישראל לא מאפשר הקמת מחלפים גדולים ללא פגיעה משמעותית בשטחים הפתוחים, בקנה מידה שיענה על הגידול במספר כלי הרכב.
ממשרד התחבורה נמסר כי בחלק מהכבישים המהירים בישראל, בהם דרך יצחק רבין (כביש 6), תימשך הקמת מחלפים גדולים.