הצלחתה הנאה של הרנו לוגאן MCV בשוק המקומי, דרבנה את קרסו ללחוץ על רנו כדי לקדם את חזרתה העתידית ארצה. ההצלחה שנובעת מהשילוב הייחודי בין שבעה מקומות, תיבה אוטומטית ומחיר זול, משכה לא מעט לקוחות לכיוון המכונית הרומנית של רנו.

כזכור יבוא ה-MCV לארץ הופסק עם כניסת התקנה שחייבה בקרת יציבות בכל המכוניות שמגיעות אלינו מ-2010. למרות שימוש בפלטפורמה מודרנית, רנו לוגאן MCV אינה מצוידת במערכת כזו. נכון להיום הלוגאן עדיין נמכרת בארץ אבל מתוך מלאי גדול שהביא היבואן מבעוד מועד. ואולם המלאי אמור להסתיים עוד לפני סוף השנה והלוגאן אמורה לקבל את מערכת בקרת היציבות רק בתחילת 2012 (כפי שמאפשר לה החוק האירופאי).
ואולם בקרסו מסתבר לא מסתפקים בכך. בעקבות הביקוש לרכב בשוק המקומי הם כעת פועלים במרץ על מנת להקדים את שילוב המערכת המדוברת ב-MCV. באופן מעניין בחטיבה הרומנית של רנו מנסים לשתף פעולה עם היוזמה הזו וכבר כעת נראה שבקיץ הבא, תוצג הגרסה הנחוצה לשוק המקומי. ואולם היבואן המקומי אינו מסתפק בכך ומנסה לקרב את היבוא לתחילת 2011, כדי ליצור פער קטן ככל האפשר בין הפסקת השיווק לחידושו.