אתמול (יום שלישי) הודיע המשרד להגנת הסביבה כי כבר ביום שישי הקרוב, ה-30 באוקטובר, ייכנסו לתוקף תקנות חוק 'אוויר נקי'.
מדובר בתקנות אשר מחייבות את יבואני הרכב לפרסם את דרגת זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק של כלי הרכב אותם הם משווקים.

על פי התקנות החדשות כל כלי רכב יסווג ב"סולם צבעים", בהתאם לכמות המזהמים שהוא פולט. סולם הצבעים והמידע בדבר רמת הזיהום יופיע באולמות המכירה ויהווה לפחות 7% משטח כל מודעת פרסום בכלי התקשורת.

חובת הפרסום הוטמעה בחוק 'אוויר נקי' כהצעת חוק פרטית של השר להגנת הסביבה גלעד ארדן, עוד כשהיה ח"כ ויו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, לטענת ארדן התקנות נועדו להבטיח כי לצרכני הרכב תהיה נגישות מלאה למידע ובכך לעודדם לשימוש בכלי רכב ירוקים יותר ופחות מזהמים את הסביבה.

כאמור, חובת הפרסום תכנס לתוקפה בסוף השבוע הקרוב, והיא מתייחסת רק למי שהוגדר כ'רכב מנועי'. בינתיים רכב דו-גלגלי פטור מכך, אבל בעוד חודשיים (ב-30 לדצמבר) חובת הפרסום תחול גם עליהם. אגב, מן הראוי לומר כי חלק מיבואני הרכב כבר החלו לפרסם את הנתונים הנדרשים במודעות הפרסום שלהם.