רשות המיסים ומשרד האוצר פרסמו את פרטי 'המיסוי הירוק' על רכב בישראל. בבסיס המס החדש ניצבת העלאה חדה מאד של מס הקניה על רכב חדש מ-75% כיום לשיעור של 92%, כפי שהיה לפני הרפורמה המדורגת להורדת מס הקניה, שהחלה לפני כ-5 שנים.
לאחר ההעלאה של מס הקנייה, שתחול על כל כלי הרכב החדשים למעט רכב היברידי וחשמלי, יוענק זיכוי בגובה של עד 15,000 שקל לכלי רכב שונים בהתאם לרמת הזיהום שאליה הם שייכים. זיכוי זה יקזז באופן חלקי את ההעלאה בכלי רכב שונים. רשות המיסים חילקה את קבוצות הזיהום השונות ל-15 קטגוריות בהתאם למדד פליטת מזהמים, שנקבע בשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה. כל כלי הרכב החדשים יסווגו באחת מהקבוצות בהתאם לנתוני הפליטה שלהם, שמדווחים על ידי היצרנים.

מבדיקה ראשונית של 'גלובס' עולה, כי למעט קבוצה קטנה של מכוניות "מיני" ו"סופר מיני" קטנות וחסכוניות, ומכוניות היברידיות, תחול העלאת מחיר גורפת על כל המכוניות החדשות. המכוניות המשפחתיות היפניות והקוריאניות, למשל, עם מנוע 1.6 ליטר ותיבה אוטומטית, שרובן מסווגות בקבוצות הזיהום 7 עד 9, יספגו העלאת מס של כעשרת אלפים שקל, שממנה יקוזז "פרס ירוק" בגובה כ-8,500 עד כ-6,500 שקל. לאחר הקיזוז צפויות משפחתיות יפניות דוגמת מאזדה 3 להתייקר בשיעור של כ-3,000 שקל לצרכן לעומת המחיר כיום.

החישוב המבוסס על נתוני האוצר מגלה גם, שרוב המכוניות בקבוצה 4, למעט היברידיות, יספגו העלאת מחיר משמעותית. גם לאחר קיזוז "פרס ירוק" בגובה כ-5,500 שקל עד 3,500 שקל הייקור ממוצע שלהן יגיע לכ-7,000 עד 8,000 שקל. מחיר רוב מכוניות היוקרה, בכללן רכבי כביש שטח, מכוניות אמריקניות עם מנועים גדולים וכדומה, ששייכות לקבוצות הזיהום העליונות, יתייקר במלוא גובה העלאת המס, ללא קיזוז "ירוק" או עם קיזוז מזערי. ההתייקרות בכלי רכב אלה צפויה להגיע לעשרות אלפי שקלים. התוכנית תיכנס לתוקף ב-1 באוגוסט, בכפוף לאישור וועדת הכספים.

תגובות ראשונות על התוכנית מכנות אותה "העלאת מיסים לכל דברים, במסווה של מיסוי ירוק". בענף צופים כי בטווח הקצר תחול הסתערות על כלי הרכב מסוגים רבים, ובעיקר רכבי יוקרה, כדי להקדים את העלאת המס. אולם בטווח הארוך, אחרי החלת התוכנית, יחול קיפאון במכירות, שפגע בהכנסות המדינה במיסים, במיוחד אם יימשך השפל הכלכלי. כפי שנחשף אתמול ב'גלובס', מתכוון האוצר לגייס במהלך כ-700 מיליון שקל בשנה.
צילום: מנהל

* קבוצה 1 כוללת רכב נטול פליטות (כגון חשמלי). שיעור מס הקנייה בקבוצה זו יעמוד על 10% בשנים 2009-2014 ועל 30% בשנים 2015-2019.

** קבוצה 2 מתחלקת לשתי קטגוריות לפי סוג ההנעה. על רכב שהוא בעל הנעה חלופית מקורית (מהיצרן), כגון רכב היברידי, יוטל מס קניה בשיעור 30% בשנים 2009-2012, 45% בשנת 2013, ו- 60% בשנת 2014. שיעורי המס המופחתים יינתנו לרכב שנפח מנועו עד 3,000 סמ"ק, בתנאי שהציון הירוק שלו אינו עולה על 130. על רכב בעל הנעה רגילה יוטל מס קניה 92% בניכוי 15,000 ש"ח. החל משנת 2015 יאוחדו שתי הקטגוריות והמס בשתיהן יהיה 92% בניכוי 15,000 שקל.