השמועות, מתברר, לא טעו. ג'נרל מוטורס הכריזה אתמול על מספר צעדי חירום אגרסיביים שמטרתם לאפשר לקונצרן, הכורע תחת נטל הפסדי ענק, לשמור על עצמאותו ולהמנע מהליך פשיטת רגל. לאחר שממשל אובאמה התנה אתהמשך הסיוע בהצגת תכנית השרדות ברת ביצוע, גובשו ב-GM מספר צעדים שיינקטו בתקופה הקרובה. הצעד הדרמטי ביותר הוא, כמובן, סגירת מותג פונטיאק; התהליך יתבצע בהדרגה ויגיעלסיומו בסוף 2010. סגירת מותג סאטורן העממי, עליו הוחלט עוד קודם לכן, תזורז ותתבצע עד סוף שנה זו, ועד אז גם יושלם תהליך הניתוק מסאאב והאמר. GM מתכוונת להתמקד בארבעה מותגי-עוגן בארה"ב: שברולט, קאדילק, ביואיק ו-GMC
במקביל יתבצעו תהליכי יעול נוספים בהיקף נרחב. מספר מפעלי הייצור וההרכבה בארה"ב יצומצם מ-47 ב-2008 עד 34 בסוף 2010, ו-31 בסוף 2012. המשמעות היא האצה בקצב הסגירה לעומת תכנית הרה-ארגון הקודמת שהוגשה לממשל האמריקני בפברואר. מספר עובדי פס-הייצור בארה"ב ששכרם משולם לפי שעות שיקוצץ הוגדל ב-7,000-8,000 לעומת התכנית הקודמת ויקטן ב-34% עד 2010. בנוסף יחול קיצוץ נוסף בעובדי צווארון-לבן ובעלי משרות ניהול. עלות השכר השנתי המשולם לפי שעות – חלק הארי מעלות השכר הכוללת – תקוצץ מ-7.6 מיליארד ב-2008 ל-5 מיליארדב-2010.
כתוצאה מכל הצעדים המדוברים, העלות השנתית הכוללת של GM בצפון אמריקה תקטן ב-25% ב-2010 לעומת 2008, שהם 7.6 מיליארד דולר המהווים קיצוץ נוסף של 1.8 מיליארד דולר לעומת תכנית פברואר.
עכשיו נותר רק לחכות ולראות אם הממשל ישתכנע ביעילות הצעדים החדשים, ויאפשר ל-GM להמשיך לתפקד באופן עצמאי.