סקודה מצהירה שהיא תביא את היטי, שהוצג בתערכת ז'נבה 05', לייצור בשנת 09'. היטי יהיה ה-SUV הראשון של החברה הצ'כית שעד היום הציעה רק כלים לשטח רך כגון האוקטביה סקאוט. כרגע לא פורסמו פרטים טכניים לגבי היטי בגרסת הייצור, ויש לשער שיבוצעו שינויים במעבר מרכב התצוגה שאנחנו מכירים לגרסת הייצור ב-09'.