במכתב ששלח לעובדי והנהלת "אוויס" הודיע היום דרור שילה, שעבד בחברת "אוויס" שש עשרה שנים, מהן שנתיים מילא את תפקיד המנכ"ל, על עזיבת החברה. דרור מסכם שנתיים בהן השיגה החברה גידול ניכר בהיקפי הפעילות ורווחי שיא, אך מודיע כי החליט לקבל הצעה לתפוס את תפקיד המנכ"ל במתחרה "אלבר", כמובן לאחר כמה חודשי "צינון".