יבואן קאיה, החליט לשמור את מחירה של מכונית המנהלים שלו - המג'נטיס, על 133,000 ש^ח, כך שתמשיך להיות מכונית המנהלים היחידה הנמצאת בקבוצה 3. מימדיה מציבים אותה מול מזדה 6, פורד מונדיאו ואחרות שמחירן הגבוה יותר מעמיד אותן בקבוצה 4. מנהל מכירות קאיה ישראל, זהר באלי: ^מיקומה של המג'נטיס בקבוצה 3 הביא כבר להתעניינות רבה מצד חברות הליסינג ומצד מנהלי ציי רכב בחברות עתירות מנהלים בדרגי ביניים. אני מאמין כי המג'נטיס תהיה להיט בקרב שכבת מנהלים זו.^ עוד ציין כי מאז החל שיווקה של המג'נטיס בנזין נמכרו יותר מ-100 מכוניות.