חברת אליאנס הודיעה על הרחבת היצע צמיגי השטח מתוצרת חברת ^קופר^ האמריקאית המיובאים על ידה. אל ההיצע המיובא מצטרף צמיג ה-DISCOVERER STT.ההודעה לעיתונות מצהירה על אחיזה גבוהה בשטח, יכולת ניקוי גבוהה ועמידות משופרת בפני חתכים. מראה הצמיג תומך בהצהרה, לפחות לגבי שתי התכונות הראשונות, עם חתך בעל קוביות גבוהות ומרוחקות יחסית.