למעלה מעשור עבר מאז נפרד מגזין אוטו מעורכו הראשון מר רוני אהרנוביץ. במשך עשור זה, טרח רוני להשמיץ אותי אישית ואת אוטו בכל הזדמנות שנקלעה לידיו. לשיא ההשמצות הגיע, כשסילף באופן בולט ומכוון החלטה של בית המשפט העליון בנוגע לתביעה שהגיש הוא עצמו נגדי. בעקבות תביעת לשון הרע אותה הגשתי נגד רוני בשל מאמרים שפרסם באתר הבית שלו, חזר בו רוני מהשמצותיו וביקש להגיע להסכם פשרה – לה כמובן הסכמתי. במסגרת ההסכם, שילם לי רוני סכום כסף כפיצוי, והוא מפרסם הבעת צער בפורום של אתר הבית שלו – אותו אתר בו פרסם את נשוא תביעת לשון הרע שלי. ב^הבעת הצער^, מודה רוני, שתביעת לשון הרע שהגשתי הייתה מוצדקת, דברים שייחס לי לא היו ולא נבראו, דברים שהוא כתב על מגזין אוטו כעובדות, לא התבססו על שום קמצוץ של מידע שהיה ברשותו. אני מקבל את הבעת הצער שלו, שפורסמה באותו שבוע בו מבקש יהודי סליחה מחברו, מקווה שהיא נאמרה בכנות ושרוני יסור בעתיד מדרך השנאה העיוורת שהנחתה אותו עד היום.