בשבוע האחרון נפגשו בלשכת המסחר בתל אביב קציני משטרה ונציגי חברות הביטוח, הליסינג והשכרת הרכב לדיון במימון הקמתה מחדש של יחידת אתגר המתמודדת עם מכת גניבות הרכב. נתוני המשטרה מצביעים על עליה של 15 אחוז במספר הגניבות. מאיגוד חברות הביטוח נמסר כי ב-2003 נגנבו 24,500 מכוניות, בשנת 2004 המספר עלה ל-30,500 והצפי לשנת 2005 הוא כ-35,000 מכוניות. לשם הקמת היחידה מחדש תובעת המשטרה מחברות אלו להשתתף במימון. הנתונים שהגיעו אלינו מדברים על כך כי סך תקציב הקמת היחידה ותפעולה מגיע ל-40 מיליון ש^ח. חלק מזה הוא עלות חד פעמית להקמה, והיתר הוא לתפעול שוטף. תביעת המשטרה היא ש-13 מיליון ש^ח בשנה ימומנו ע^י גורמים חיצוניים, מתוכם כ- 2 מיליון ש^ח ע^י חברות השכרת הרכב. המפתח הוא השתתפות בסך 17 ש^ח בשנה לרכב, כך שכל חברה תשלם על פי גודל הצי שלה. לאחר שועדת שיינין קבעה תקדים שכל בעל רכב ישלם תוספת של תשעה אחוזים עבור בטיחות נפרץ הסכר ונראה שכל משרד ממשלתי ידרוש כעת מבעלי העניין תשלום מיוחד כדי לספק את השירותים שהוא אמון לתת לאזרחים. לדברי דובר המשטרה המתווה להקמת היחידה החדשה הועבר לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה, מה שכמובן לא משנה את העובדה שאכן המשטרה מתנערת מחובתה להגן על האזרחים ורכושם במסגרת התקציב העומד לרשותה. זאב אבן חן מאיגוד חברות הביטוח מוסר כי גם בעבר תמך האיגוד בתקציב יחידת אתגר וכך הוא יעשה גם בעתיד מתוך הבנה שהפעלת היחידה מצמצמת את הנזקים למשק.