למרות הנימה האופטימית בהודעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על המשך מגמת הירידה במספר תאונות הדרכים והנפגעים בהן בשנה האחרונה, המספרים ממשיכים להיות מטרידים. חודש מאי מצרף עוד 30 הרוגים לרשימה הארוכה מאוד של הרוגי תאונות הדרכים, ועוד 175 פצועים קשה וכ-2500 פצועים. סה^כ פתחה המשטרה כמעט 5,000 תיקי תאונת דרכים עם נפגעים בחודש מאי (לא כל נפגע מוגדר כפצוע).