שנת 2004 תיזכר בחיוב בהנהלת "אליאנס" בזכות המעבר לרווח נקי (גם אם צנוע) של 900,000 דולר – השנה הרווחית הראשונה לאחר ארבע שנות הפסד. הרווח התפעולי גדל גם הוא במידה ניכרת – פי שבע – בין השאר בזכות יעול תהליכי הייצור והורדת עלות המוצרים למרות העליה במחירי חומרי הגלם. הדוחות הכספיים של יצרנית הצמיגים מראים צמיחה במכירות גם בשוק המקומי (6.9%) וגם בשוק הבינלאומי (39%). הצמיחה בשוק הבינלאומי היא בעיקר בזכות המכירות במגזר החקלאי בברזיל וארגנטינה, שנהנה מתנופת צמיחה.