ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה אתמול להצבעה שניה ושלישית שני תיקונים לפקודת התעבורה שמטרתם החמרת הענישה. התיקון הראשון שקיבל את אישור ועדת הכלכלה הוא מיוזמתו של ח^כ ארדן מהליכוד וזכה לתמיכת שר התחבורה. התיקון מרחיב את אופציית החרמת כלי רכב במקרה של עבירת תנועה גם מבחינת משך זמן ההחרמה (60 יום ע^י קצין משטרה ו-120 ע^י בית משפט, בדיוק כפול ממשך ההחרמה המותר כיום) וגם מבחינת סוג העבירות שבשלן ניתן להחיל עונש זה. לפי ההצעה, העבירות שיצדיקו החרמה כוללות נהיגה ללא מלווה, נהיגה תחת השפעת סמים ו\או אלכוהול, נהיגה ללא רשיון או בזמן פסילה, הפקרה לאחר תאונה ועוד. הרכב המוחרם ייגרר ויאוחסן במגרש ייעודי, על חשבון בעל הרכב לפי תעריפים שייקבעו בחוק. היה ונהג הרכב איננו בעל הרכב, יוכל בעל הרכב לבקש מבית המשפט לבטל את ההחרמה (אם כי לא ברור מי יישא בעלויות הגרירה והאחסון במקרה כזה). האם רק אנחנו מקבלים את התחושה ששר התחבורה מעצב לאחרונה את מדיניותו בהתאם לשידורים בטלוויזיה המסחרית? התיקון השני מתייחס לאלו שעוד לא קיבלו רשיון – לפי ההצעה של ח^כ כחלון, קטין שיורשע בעבירת סמים לא יוכל להוציא רשיון במשך השנה שלאחר הרשעתו בעבירה. ואנחנו שואלים – למה להיטפל לקטינים? אם לדעת המחוקק עבריני סמים מסוכנים לסביבה כנהגים – שללו את הרשיון לכל מי שהורשע בעבירת סמים, בלי קשר לגילו.