קרן המענקים המשותפת של פורד וקרן "שלי" תומכת בגופים ועמותות העוסקים בשימור הטבע והמורשת, וחילקה בשנת 2004 מענקים בסך 80,000$. אחת העבודות, זו שמייצגת את ערכי הפרויקט בצורה הטובה ביותר, מקבלת למשמורת של שנה את הגביע הנודד של קרן פורד. השנה קיבלה את הגביע עמותת לטם - לימודי טבע משולבים - העוסקת בפעילות טבע וסביבה לילדים בעלי צרכים מיוחדים. בנוסף לגביע זכתה העמותה למענק של 3,000$.