חברת סמל"ת זכתה במכרז של מנהל הרכב לאספקת רכב להסעת חולה במיטה. עלות כל רכב כזה, שמותקן בהתאם לדרישות המיוחדות (ספסלים מקבילים לדפנות הרכב, עיגון למיטה וכו') עומד על 270,000 ₪. בשלב הראשון יירכשו שלושה כלי רכב לניסוי בבית החולים שיבא, כאשר בשלב השני, בהתאם להצלחת הניסוי, יירכש מספר גדול בהרבה לשימוש בכלל בתי החולים הממשלתיים.