שר התחבורה, מאיר שטרית, הודיע כי בכוונתו לבטל את התקנה שמתירה הסעת שלושה ילדים במושב אוטובוס המיועד לשני נוסעים. בנוסף מתכוון השר לחייב התקנת חגורות בטיחות בכל המושבים וחגירת כל הנוסעים. עוד מתכוון השר לפעול להצבת מלווה מבוגר בכל נסיעה. השר קיבל בזאת את המלצת הוועדה המקצועית של המשרד, בראשות מנהל אגף תחבורה ציבורית במשרד, שבחנה את הנושא במשך תקופה ממושכת. מי שעוקב אחרי השתלשלות העניינים שם לב, בוודאי, כי מסקנות אלו הפוכות בדיוק ממסקנות הביניים שהציגה הוועדה בפני וועדת המשנה לבטיחות בדרכים של הכנסת. האם ייתכן כי המומחים צפו בעניין בתחקיר של הערוץ השני והשתכנעו? כך או כך, שינוי התקנה אינו מיידי, והשלמת ניסוח התקנה החדשה יארך, כך מוסרים ממשרד התחבורה, מספר שבועות.