בדיון שהתקיים במהלך אוקטובר בראשות מנכ^ל משרד התחבורה בן ציון סלמן ובכירים נוספים במשרד התחבורה, יחד עם נציגי משטרת ישראל ונציגי מועדון המירוצים (דני לוי ועו^ד רון דרור), נבדקה האפשרות לקיום תחרות נסיונית(^פיילוט^) מבוקרת, בתנאים מגבילים. בשלב זה נעשית עבודה מאומצת במשרד החינוך, לתיקון תזכיר החוק על-פי הוראות המשרדים השונים ומתן פתרונות בסוגיות אחריות פלילית וביטוח. יש לציין כי לפי סעיף 74 לפקודת התעבורה, יכול שר התחבורה לקבוע כי במקום מסויים לא יחולו הוראות ותקנות המשרד - דבר הפותח את הדרך לעריכת מירוץ מבלי לעבור על החוק. בנוסף יאושר האירוע על-ידי המשטרה בכפוף לקביעת אמצעי בטיחות. לסיכום הדיון הוצהר כי עמדת משרד התחבורה הינה לאפשר קיום מירוץ פיילוט. באחריות נציגי מועדון הנהגים להגיש תכנית למירוץ ולאשרה אצל מפכ^ל המשטרה, אגף התנועה ומשרד התחבורה, ואילו משטרה ישראל תהיה זו שתגדיר את התנאים למתן היתר למרוץ הספציפי. צעד ראשון, וקטן, זה עשוי להיות פריצת הדרך שתוביל להסדרת הספורט המוטורי בישראל.