בגליון 211 (ספטמבר) של 'אוטו', שיצא לאור זה עתה, מובאת סקירה של השינויים והעדכונים הצפויים בשוק במהלך שנת הדגם 2004. במסגרת זו הובא מידע שנמסר לנו על-ידי מחלקת יחסי הציבור של UMI, יבואני איסוזו, לפיו יבוא דגם ה'רודיאו' לא ימשך ב-2004. הרודיאו, יש לציין, הוא דגם מצליח ואחת ההפתעות של השנה האחרונה, ולכן המידע התקבל בהפתעה מסויימת. עכשיו התברר כי המידע אכן היה שגוי, ויבואני איסוזו מבקשים להדגיש כי יבוא הרודיאו ימשך ללא הפרעה ב-2004.