בערב חגיגי שפתח את כנס "אור ירוק" במלון הילטון בתל אביב, הצהיר רה"מ שרון כי הורה לעוזריו לבדוק את אפשרות ריכוז הטיפול בנושא תאונות הדרכים במשרדו. לדבריו מתעתד משרד רה"מ לטפל בנושא תאונת הדרכים, כולל נטילת האחריות על הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

הכנס נערך ביוזמתה של עמותת אור ירוק אשר חרטה על דגלה את שינוי תרבות הנהיגה בישראל. יו"ר העמותה, אבי נאור, הצהיר בדברי הפתיחה כי זכותו של האזרח לדרוש ממשלתו בטיחות מושלמת בדרכים, דהיינו, אפס תאונות. מסר זה הוא המסר העיקרי של הכנס.

עיקר הכנס כלל שישה מושבים מקצועיים, העוסקים כל אחד בהיבט אחר של המאבק בתאונות. לכל מושב יו"ר, לרוב שר או מנכ"ל משרד ממשלתי ופאנל בן 3 מומחים/אישים מרכזיים בתחום. המושב הראשון, דו"ח מצב, הוגש על ידי פרופ‘ דוד שנער. המושב השני, היבטים כלכליים, והוגש על ידי פרופ‘ יצחק זילכה, המושב השלישי, מחקר והערכה, והוגש ע"י פרופ‘ דוד מהלאל. לאחר מכן נערכה הרצאה מפי רוג‘ר יוהאנסון, מנהל הרשות למניעת תאונות בשוודיה ואבי "חזון אפס".
המושב הרביעי, חינוך, הוגש ע"י הגברת דורית נובק, המושב החמישי, תשתיות והנדסה, הוגש ע"י פרופ‘ שלום הקרט ואילו המושב השישי נגע בקהילה ורשויות והוגש ע"י ראש עיריית רעננה, זאב ביילסקי. במושב סיכום נשאו דברים מר אבי נאור, יו"ר אור ירוק, רב ניצב שלמה אהרונישקי ומנכ"ל הרשות לבטיחות מר יצחק אשל.