אוטו בראש! - אוטו

אוטו בראש!

סקר TGI מגלה: החשיפה ל‘אוטו‘ בין גברים בגילאי 18-54 גדולה משל ‘גלובס‘ ו‘הארץ‘

סקר TGI, הבוחן את החשיפה לעיתונים וכתבי-עת של האוכלוסיה הבוגרת בישראל, מגלה כי מגזין ‘אוטו‘ הוא מגזין הרכב המוביל בישראל – בשיעור ניכר ביותר. הסקר המקיף כלל מדגם של 10,000 נשאלים, בקרב האוכלוסיה היהודית הבוגרת.
יחסית למתחרה הקרוב ביותר, מגזין ‘הגה‘, שיעור החשיפה של ‘אוטו‘ בקרב האוכלוסיה הבוגרת – כך על פי הסקר – הוא למעלה מפי שלושה. בדיקת שיעורי החשיפה בקרב אוכלוסיית גברים בגילאי 18-54, שהיא אוכלוסיית היעד העיקרית של מגזיני רכב, מגלה כי שיעור החשיפה של ‘אוטו‘ לא רק שהינו גדול בשיעור אדיר יחסית למגזיני רכב אחרים, אלא גם גבוה משמעותית מ‘גלובס‘ ואפילו גבוה מהחשיפה לעיתון ‘הארץ‘. באוכלוסיית הגברים בגילאים הנ"ל, שיעור החשיפה של אוטו בחודשים יוני-יולי הגיע ל-8.6%, שהם כ-110,000 קוראים – עליה של כ-3% לעומת הסקר הקודם, שנערך מוקדם יותר ב-2002. סך כל הקוראים הגיע ל-176,000. לשם השוואה, שיעור החשיפה של ‘הגה‘ באוכלוסיית הגברים המדוברת הגיע ל-2.7% בלבד, כ-35,000 קוראים (לעומת 38,000 קוראים, 3.0%, בסקר הקודם). ‘גלובס‘ מגיע לחשיפה של 4.0% באוכלוסיית הגברים המדוברת, ו‘הארץ‘ – 8.5%. מגזין ‘מוטו‘ לאופנועים הגיע לשיעור חשיפה של 2% בכלל האוכלוסיה, ו-3.7% בקרב האוכלוסיה הגברית הבוגרת.
בקרב מגזיני הפנאי, רק ירחוני טבע ומסעות, ‘מסע אחר‘ ו‘נשיונל גאוגרפיק‘, הקדימו את ‘אוטו‘ בקרב אוכלוסיית הגברים, וגם זאת בשיעורים זניחים.
הסקר מציג נתונים מביכים במיוחד עבור ירחון ‘דרייב‘, העוסק – בנוסף לרכב – גם בתחומי פנאי אחרים המוגדרים כפונים לגברים. החשיפה הכללית של ‘דרייב‘ הגיעה לשיעור של 0.4% בלבד, פחות מעשירית מהחשיפה ל‘אוטו‘, כאשר עורכי הסקר ציינו כי הנתונים "בערבון מוגבל" בשל מספר המשיבים הנמוך. בין הגברים בגילאי 18-54, מספר המשיבים היה נמוך עוד יותר והחשיפה הגיעה ל-0.8% בלבד, שוב פחות מעשירית יחסית ל‘אוטו‘.
יצויין כי בסקר לא נכללו מגזיני הרכב החדשים בשוק, "מכוניות", "דיסקברי" ו"רכב", כאשר ההערכה היא ששיעורי החשיפה למגזינים אלו נמוכים אף משל ‘דרייב‘. עוד יצויין כי הסקר לא פירט את נתוני החשיפה למגזין הגברים ‘בלייזר‘; סקר TGI קודם, שנערך מוקדם יותר ב-2002, הראה על חשיפה כוללת ל‘בלייזר‘ בשיעור של 2.1% (כ-40% מהחשיפה הכוללת ל‘אוטו‘), ובקרב גברים באוכלוסיה הנדונה – 3.4% (פחות ממחצית החשיפה ל‘אוטו‘ באותה תקופה).
     

תגובות גולשים:

לכתבה זו התפרסמו תגובות