בשורה רעה לעבריינים: שינויים בשיטת הניקוד - אוטו

בשורה רעה לעבריינים: שינויים בשיטת הניקוד

משרד התחבורה מחמיר עם עברייני תנועה. נהג שיצבור 36 נקודות במהלך 4 שנים – רשיונו ישלל

החל מחודש אוקטובר תונהג שיטת ניקוד חדשה המחמירה עם עברייני תנועה שצברו נקודות רבות. עיקרי שיטת הניקוד החדשה מכוונים לטיפול בעברייני תנועה מועדים ולהקל על מעקב ארוך טווח על ביצוע עבירות. השיטה החדשה אמורה גם לסגור פרצות בשיטת הנקודות, שנוצלו על ידי עבריינים מועדים.
על פי השיטה החדשה, שאושרה בשבוע שעבר על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת, נהג שצבר במהלך ארבע שנים 36 נקודות חובה, רשיונו יפסל לתקופה של שלושה חודשים והוא ידרש לבצע מבחן עיוני כתנאי לקבלת רישיון הנהיגה. נהג שצבר במשך שנתיים 22 נקודות, "תקופת הצבירה" שלו תוארך משנתיים לארבע שנים וזאת במטרה לשפר את המעקב אחר נהגים עבריינים. נהג שיצבור פעמיים 36 נקודות, במשך 6 שנים, רשיונו ישלל לתקופה של 9 חודשים ויחודש רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות, במכון הרפואי לבטיחות בדרכים וכן במבחן עיוני ומעשי.
על פי שיטת הניקוד הנוכחית, נהג הצובר לחובתו 6 נקודות, מוזמן להשתלמות בנהיגה נכונה, שבסיומה נמחקות כל הנקודות שצבר וכך הוא יכול לצבור נקודות חדשות בתקופה קצרה, מבלי להסתכן בשלילת רשיונו. שר התחבורה ציין כי השיטה החדשה מתמודדת טוב יותר עם עברייני תנועה מועדים. בשיטה החדשה, צבירת הנקודות תתבצע על פי מועד ההרשעה ולא ביום ביצוע העבירה. זאת כדי לבטל את התמריץ הקיים היום, לדחות את תשלום הקנס או המשפט, כדי שהנקודות ירשמו באיחור, כך שהן יתיישנו. לא תהיה מחיקת נקודות לאחר ביצוע "אמצעי התיקון", כנהוג בשיטה הנוכחית, אלא רק בתום "תקופת הצבירה".
במסגרת שיטת הניקוד החדשה ישונה קורס הנהיגה הנכונה. במקום הקורס האחיד הקיים היום, יונהגו שלושה קורסים שונים. האחד בסיסי והוא מיועד כאמצעי תיקון ראשון ואחיד לכל הנהגים. מי שיחויב באמצעי תיקון נוספים, יופנה לאחד משני קורסים יעודיים, כאשר המיון ביניהם יתבסס על פי סוג העבירות שביצע הנהג.
דרוג חומרת העבירה ישונה משלוש דרגות כיום (2,4,6) ל- 5 דרגות (2 נקודות עד 10), כאשר כל דרגה תבטא את חומרת העבירה ותיצור אבחנה ברורה בין עבירה קלה (נסיעה ללא אורות ביום - 2 נקודות), לבין עבירה חמורה (אי מתן זכות קדימה, או נסיעה באור אדום - 10 נקודות).
     

תגובות גולשים:

לכתבה זו התפרסמו תגובות