האם מוסכים מפלים לרעה נשים בגובה התשלום? למרות שלא ניתן לקבוע זאת בוודאות, נתונים של חברת ERN סליקת תשלומים, שהגיעו לידי "אוטו", מצביעים על כך שנשים משלמות בממוצע קרוב ל-10% יותר מגברים.

הנתונים, שמתייחסים לחודשים ינואר-אפריל 2018, מצביעים על כך שגובה עסקה ממוצעת ששולמה על-ידי אישה במוסך עמד על 7,695 שקל, לעומת 7,083 שקל בממוצע לעסקה שביצע גבר. מדובר בזינוק של 15% בגובה העסקה הממוצעת של אישה במוסך ורק כאחוז בעסקה שביצע גבר בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2017. הנתונים מתייחסים לכלל השירותים המוצעים במוסכים, כולל טיפולים ותיקונים מכל הסוגים.

1596990


מהנתונים עולה כי היקף העסקאות שביצעו נשים במוסך צמח בשישה אחוזים, אך עומד עדיין על שיעור נמוך בהרבה מחלקן באוכלוסיה - רק כ-20% מהעסקאות במוסכים שולמו על-ידי נשים, לעומת 59% על-ידי גברים. יתר העסקאות שולמו על-ידי תאגיד.

בכלל שוק המוסכים, ניכרת עלייה במחיר עסקה ממוצעת של 6%, מ-6,981 שקל בינואר-אפריל 2017 לעומת 7,413 שקל בממוצע השנה. מספר העסקאות הכולל דווקא ירד (בכ-3%), זאת בעיקר בשל ירידה במספרן במרכז (קרוב ל-4%). בדרום ובצפון חלו עליות של יותר מ-3%. מחיר העסקאות הממוצעות עלה בכל האזורים בשיעור של בין חמישה לשמונה אחוזים.