משרד האנרגיה פרסם כי מחיר ליטר בנזין (95 אוקטן) ירד החל ממחר ב-11 אגורות, ל-6.48 שקלים לליטר (לכל היותר) בשירות עצמי; שירות מלא יחייב תוספת של עד 21 אגורות לליטר. מי שיתדלק באילת ייהנה, כמקובל, מפטור ממע"מ – כך שמחירו של ליטר בנזין שם לא יעלה על 5.54 שקלים, והתוספת עבור שירות מלא תהיה של עד 18 אגורות לליטר.

מחירי הסולר, כמקובל מאז 2006, אינם בפיקוח – ולכן הבדלי המחירים בין התחנות השונות עשויים להיות גדולים. מומלץ להשוות מחירים לפני התדלוק, באמצעות יישומון כמו 'פולטאנק'.

עוד כדאי להזכיר כי החל מעוד חודשיים (1 בינואר 2019) ייכנס לשימוש התקן תדלוק אוטומטי (דלקן) אוניברסלי. ההתקן החדש מאפשר לצרכן לתדלק ללא תשלום (במעמד הרכישה) בכל תחנות הדלק בישראל. כמו כן, החל ממועד זה לא ניתן יהיה להשתמש בהתקני התדלוק הישנים. מטרת הרפורמה, אותה הוביל משרד האנרגיה האחראי גם על משק הדלק, היא להגביר את התחרות בין חברות הדלק ובכך להביא להוזלת מחירים במסגרת הסכמי השירות בין הצרכים לספקים.

על מנת לקבל התקן תדלוק אוניברסלי ניתן לפנות לחברות הדלק, לחברות המורשות (כדוגמת חברות 'רוזמן הנדסה' ו'אורפק' – יצרניות התקני התדלוק) או לאחראי על צי הרכב או קצין הבטיחות בתעבורה, במידה והרכב שייך לחברה.