תמונת אילוסטרציה. צלם: רודי אלמוג
הממשלה אישרה היום (א'), פה אחד, רפורמה בענף הרכב. מדובר ברפורמה המתבססת על מסקנות הוועדה להגברת התחרויות בענף הרכב (ועדת זליכה) – ועדה ציבורית שמינה שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ בשנת 2011 לאחר המחאה החברתית בקיץ אותה שנה. לטענת השר, הרפורמה הזו תוזיל משמעותית את מחירי המכוניות החדשות והמשומשות כמו גם את החלפים והטיפולים במוסכים.

הצעת ההחלטה שאושרה בממשלה מסדירה לראשונה מספר תחומים ופותחת לתחרות ענפים אחרים. יחד עם זאת, ראוי לציין כי סעיפים משמעותיים שהופיעו בהמלצות ועדת זליכה, אינן מופיעות ברפורמה שאושרה היום ע"י הממשלה. כמו למשל: חיוב יבואניות הרכב להחזיק במותג אחד בלבד או הגבלת גובה ההנחה שמעניקות היבואניות לחברות הליסינג. בנוסף, נשמטו סעיפים אחרים בניתוח המסקנות, כמו סוגיית המיסוי הגורמת למחיר הגבוה של כלי רכב בארץ. אז מה כן נמצא? להלן עיקריהם:

יבוא כלי הרכב: ההצעה מסדירה את פעולת היבוא המקביל, תוך הסרת חסמים שהקשו עד כה על יזמים שביקשו להיכנס לענף. כך למשל, ההצעה מגדירה סוגים נוספים של יבואנים, בהם יבואן זעיר שיוכל מעתה לייבא עד 20 כלי רכב בשנה שגילם עד 12 חודשים; מגדילה את סוגי הרכב המותרים ביבוא לכלל היבואנים כך שניתן יהיה לייבא משאיות ואוטובוסים גם באמצעות יבואן מקביל ומוניות ורכב מסחרי באמצעות יבוא אישי.
בנוסף, ההצעה מעניקה לשר התחבורה סמכויות מרחיקות לכת בתחום היבוא, כולל קביעת סוג כלי הרכב או איסור ייבא ליבואן מסוים "משיקולי תחרות".
צילום: מנהל

שיווק כלי רכב חדשים: ההצעה מאפשרת לחברות הליסינג וההשכרה, ולגורמים נוספים שאינם יבואני רכב כמו מוסכים ומגרשי מכוניות למכור כלי רכב חדשים ללא רישום בעלות.

חלקי החילוף: נקיטת פעולות להקטנת מעורבות יבואני הרכב בתחום החלפים. במסגרת זו יוסרו החסמים שמנעו עד כה את הוזלת חלפים; יבוטלו דרישות ותקנים מיוחדים לישראל ויותאמו לתקינה הבינלאומית, תוך הגדלת היצע החלפים; צמצום עלויות ע"י קיצור הליכי האישור. בנוסף, יוקם מאגר לחלקי החילוף אשר יחייב את יבואניות הרכב לפרסם לציבור את מלאי חלקי החילוף ומחירם, כך שהציבור יוכל לבחור את החלף בו ירצה להשתמש לתיקן הרכב (חלפי או מקורי).

מוסכים ותחזוקה: הגדרת תנאים למתן או שלילת רישיון מבעל מוסך; הסדרת נושא הטיפול ברכב בתקופת האחריות; הגדרת סוג נוסף של מוסך – 'מוסך ממוחה' שיוכל לטפל בכל כלי הרכב ויהווה תחרות למוסכים הקשורים ליבואני הרכב; הגברת השקיפות בפני מוסכים המבקשים להצטרף כמוסך רשת והגברת הפיקוח על המוסכים במטרה להגן על הצרכן ולמנוע הונאות.

סחר בכלי רכב משומשים: מתן מידע אודות היסטוריית כלי הרכב (אופי הבעלות) מכל מקורות המידע הזמינים כולל מבטחים, סוחרים ומוסכים. בנוסף, נזק מהותי שעבר כלי הרכב יצוין ברשיון הרכב.

שמאות וביטוח: הגברת מודעות הצרכנים לשימוש בחוות דעת נוספת במקרה הצורך וייעול ושיפור התהליכים לערור על שומות.
צילום: מנהל
צלם: תומר פדר

30 מיליארד שקל בשנה
על פי הערכות משרד התחבורה, ענף יבוא הרכב מגלגל כיום כ-30 מיליארד שקל בשנה. הוא מונה למעלה מ-15 יבואני רכב פרטי המייבאים כ-200,000 כלי רכב בשנה. כמחצית מכלי הרכב החדשים נרכשים על ידי אזרחים פרטים ומחציתם השנייה על ידי חברות ליסינג וציי רכב.

"אני משוכנע כי יישום הרפורמה שמטרתה הסרת כשלי השוק וחסמי התחרות בענף הרכב תוזיל את מחירי הרכב החדש לצרכן בכ-20% לפחות ואת חלקי החילוף בעשרות אחוזים." אמר כץ. ראש הממשלה, בנימין נתניהו ציין בישיבה כי מדובר ברפורמה נוספת שהממשלה מאשרת (בהתייחסו למהפכה ברכבת ששייכת לממשלתו הקודמת ורפורמת 'שמיים פתוחים' שנחתמה בשבוע שעבר י.ש). גם לדברי נתניהו הרפורמה תוזיל משמעותית את סעיף הוצאות הרכב, ותאפשר לו לחסוך אלפי שקלים בשנה. להערכת משרד התחבורה, היקף ההוצאה החודשית הממוצעת על כלי רכב בישראל עומדת על כ-1,500 שקלים.

בשל צעדי מיסוי – המחירים צפויים לעלות
אז, השר כץ מעריך כי הרפורמה בענף הרכב תוזיל את מחירי הרכב החדש לצרכן בכ-20% לפחות ואת חלקי החילוף בעשרות אחוזים, אך לדעת בכירים במשק, בטווח הקרוב המחירים דווקא יעלו. צריך לזכור משרד האוצר וגם משרד התחבורה, מתכנים שורה של צעדים אשר יגרמו לעליית מחירים לאורך כל קשת הדגמים והמחירים. מצד אחד עדכון המס הירוק – שישפיע בעיקר על הדגמים העממיים בהיצע; מצד שני מס יוקרה – שישפיע על הדגמים היקרים יותר (כנראה מ-300,000 שקלים ומעלה). בנוסף, עבור כולם מתכנן האוצר להעלות את המע"מ ואז אפשר להוסיף לסל גם את החלפים ועלות העבודה במוסכים.