משמאל: שר התחבורה ישראל כץ ופרופסור ירון זליכהשר התחבורה, ישראל כץ, מקדם את יישום המלצות הועדה הציבורית להגברת התחרותיות בענף הרכב. כזכור, לאחר המחאה החברתית בקיץ שעבר, מינה שר התחבורה ועדה מיוחדת בראשותו של פרופ' ירון זליכה, שמטרתה לבחון את הריכוזיות בענף הרכב ולגבש המלצות להסרת חסמים שיביאו להגברת התחרותיות בכל ענפי הרכב. לאחר מכן התברר שבנוסף, תעסוק הוועדה בנושא המיסוי על ענף הרכב.
את מסקנות הוועדה אימץ שר התחבורה לפני כחודשים כשאתמול (יום א') הוגשו לאישור השר תוכניות עבודה ליישום ההמלצות שאושרו. תוכנית העבודה שגובשה מתייחסת לשורה של המלצות בתחומי ייבוא ושיווק כלי רכב, שירותי תחזוקה, שוק חלקי החילוף והתיקון במוסכים, מחירונים ועוד. להלן עיקרי ההמלצות ליישום:

יבוא רכב
הסדרה חוקית של העיסוק בייבוא אישי במטרה להקל על ייבוא כלי רכב באופן פרטי על ידי גורמים מקצועיים ומוסמכים לכך.
הגדרת "יבואן זעיר" כמי שיותר לו לייבא עד 20 כלי רכב שנרשמו בחו"ל וייחשבו כרכב חדש בישראל (עד גיל שנה). יבואן זה לא יהיה מחויב בהסכם עם יצרן רכב או סוכן מורשה ותוטל עליו ערבות מוגבלת. האחריות על כלי רכב אלו תוטל על היבואן הסדיר.
יבואן רכב לא יוכל להחזיק כבעל עניין (בעלות צולבת) במניות של חברת ליסינג או חברת השכרה.
יבואן רכב לא יוכל להחזיק יותר ממוסך אחד בבעלותו (כיום אין הגבלה). מהלך שנועד להפחית את השליטה של יבואני הרכב במוסכים ולאפשר תחרות עדיפה בכל הנוגע לעלויות חלפים ותיקון כלי רכב.
איסור החזקת זיכיון רכב ממותג או יצרן מסוים מבלי לייבאו במשך 12 חודשים. כיום ניתן לייבוא מקביל רק כלי רכב שכבר מיובאים לישראל. המלצה זו תאפשר ליבואן מקביל לייבא כלי רכב מתוצר חדש גם אם אינו מיובא לישראל.

שיווק רכב
ביטול אחריות רכב של היבואן הרשמי במטרה למנוע הסדר כובל בענף (של הלקוחות מול היבואן). היבואן יהיה חייב לספק אחריות הניתנת על ידי היצרן בלבד.
ביטול "רישום יד" אצל חברות ליסינג אשר מוכרות רכב חדש. הדבר יאפשר לחברות הליסינג להתחרות ביבואני הרכב על מכירת כלי רכב חדשים.

שווק חלפים ותיקון במוסכים
מוסכים מורשים יורשו לטפל בכל סוגי הרכב הנעים על הכביש. משרד התחבורה יאפשר לצרכן לבחור בין שלושה סוגים של מוסכים: מוסך מורשה משרד התחבורה, מוסך שירות של יבואן ו"מוסך ביניים" אשר יעמוד בכל הדרישות של משרד התחבורה אך לא בדרישות של יבואן הרכב. במקביל, תינתן הקלה בדרישות של יבואני חלקי חילוף ויוסרו חסמים בשוק החלפים. במסגרת המלצה זאת, יבוטלו דרישות ותקנים ייחודיים לישראל אשר יותאמו לתקינה בין לאומית. עוד אושרו המלצות המעניקות לצרכן שקיפות בנושא מלאי חלפים והמערכות הקיימות בעת תחזוקת הרכב על ידי המוסך המטפל. כמו כן, יבואני חלקי חילוף יחויבו לפרסם את מלאי חלקי החילוף ומחירם באתרי אינטרנט. תקנה זו אמורה למנוע מצב שבו הלקוח אינו מודע למגוון חלקי החילוף הקיימים והמוסך יכול להתקין כל חלק בהתאם לאינטרס שלו.

מחירוני רכב
הקמת מאגר מידע של מחירי רכב משומש כשהמטרה היא לאמוד את ערכו הריאלי של הרכב. חברת "דואר ישראל" תאסוף בעת העברת בעלות את נתוני עסקת המכירה. נתונים אלו יכללו בין היתר את מספר הקילומטרים של הרכב ומחיר העסקה. בנוסף הוחלט על קביעת קודי דגם אחידים של משרד התחבורה לכלי רכב המיובאים לישראל, הן בייבוא אישי והן ביבוא מסחרי. כל הגופים בענף יחויבו להשתמש בקודי דגם אלו.

אלו עיקרי ההמלצות שהוגשו לשר התחבורה, כאשר בכוונת הצוות להביא בקרוב המלצות נוספות להגברת התחרותיות לאישור. יש לציין כי אחת ההמלצות שעוררה הד תקשורתי נרחב, לא זכתה כלל להתייחסות. מדובר בהמלצת הוועדה להגביל את נתח השוק של יבואנים שבידיהם יותר מזיכיון יבוא אחד.