מנכ"ל משרד התחבורה, גדעון סיטרמן, מינה אתמול (ג') ועדה ציבורית לבחינת מכלול ההיבטים הקשורים ביבוא רכב ביבוא אישי לישראל. בראש הועדה עומדת השופטת (בדימוס) קיי בלנש וחברים בה בין השאר מהנדס רכב ומכונות תא"ל (מיל') מנחם שדה, היועץ המשפטי של המועצה הישראלית לצרכנות עו"ד זאב פרידמן, מנהלת תחום ייבוא אישי ברשות המיסים רקפת ישי וראש תחום יבוא במשרד התחבורה, אתי רייטן.סיטרמן החליט על הקמת הועדה הציבורית לאחר שהתברר כי קיימת לכאורה תופעה של מסחר בלתי חוקי של סוחרים העוסקים ביבוא מסחרי של רכב, במסווה של יבוא אישי. סוחרים אלה נוהגים להגיש בקשות לרשיון יבוא על שמו של המייבא האישי כאשר כל המסמכים הרלוונטים מוסבים על שמו, כולל שטר המטען והחשבוניות. במקרים רבים הסתבר כי בפועל היבוא לא מבוצע על ידי האזרח המבקש לייבא את הרכב אלא באמצעות גורמים עסקיים המסווים את פעילותם הבלתי חוקית לכאורה באצטלה של מתן ייעוץ, ייפויי כח ומתן הכוונה בנושא.

על פי צו יבוא חופשי של כלי רכב: "יחיד רשאי לייבא רכב ביבוא אישי, בתנאי שהוא אינו עוסק מורשה והרכב מיועד לצרכים אישיים או משפחתיים ולא לצרכים עסקיים". יצויין כי צו הפיקוח על מצרכים ושרותים מסדיר מכירה ושיווק של כלי רכב חדשים המיובאים על ידי יבואן מורשה וקובע קריטריונים ברורים בכל הקשור ליבוא של כלי רכב.

מנתוני אגף הרכב במשרד התחבורה עולה כי בשנים האחרונות חל גידול מאות אחוזים ביבוא אישי של רכב. בשנת 2008 הונפקו כ-3,000 אישורים לייבוא רכב בייבוא אישי לעומת 900 בשנת 2007, 400 בשנת 2006 ו-250 בלבד בשנת 2005.

יצויין כי אגף הרכב ייעל לאחרונה את הטיפול באזרחים המבקשים לייבא רכב בייבוא אישי וכיום יכול כל אזרח לפנות בכתב לממונה על היבוא רכב במשרד התחבורה ולקבל רשיון לייבוא רכב ישירות לביתו ובתנאי שהבקשה עומדת בכל דרישות הנוהל לייבוא רכב אישי.

הכתבה מתוך מערכת אתר גלובס