דלק מוטורס, יבואנית פורד לישראל, מזמנת 515 כלי רכב מדגם פורד קוגה לצורך ביצוע ריקול (קריאת שרות). לפני כחודשיים נקראו בעלי קוגה לסור למוסך בעקבות בעיה במערכת הקירור, ואילו הזימון הפעם, מיועד עבור כלי רכב שיוצרו בין ה-17.07.2012 ועד 19.06.2014, לטובת קיצור אורך חומר הבידוד בקורות האמצעיות. פעולה זו נועדה למנוע חיכוך יתר של חגורת הבטיחות בחומר הבידוד. משך זמן ביצוע התיקון יארך כשעה וחצי.
חשוב לשים לב כי כל פעולה הקשורה בקריאה לתיקון, ובכלל זה בדיקה, תיקון או החלפת רכיב, מבוצעת ללא כל תשלום מצד בעל הרכב. התקנות בישראל קובעות עוד כי חובה לבצע את התיקון בתוך שישה חודשים. בעל רכב שלא ייענה לקריאה לתיקון, לא יוכל לחדש את רישיון הרכב, לבצע מבחן רישוי שנתי ("טסט") או להעביר בעלות.
בעלי כלי הרכב המדוברים יהיו יכולים לבדוק אם הרכב שברשותם נכלל בקריאה לתיקון באמצעות אתר השירות של היבואן. הזמנה לביצוע הבדיקה עבור בעלי כלי הרכב הרלוונטיים תישלח בהקדם.
צילום: מנהל