טלקאר, יבואנית קיה, תזמן 1267 בעלי כלי רכב מסוג קיה פיקנטו לקריאת שירות (Recall). מהות התקלה – חלקו העליון של צינור הגומי בפתח התדלוק עלול להתבלות וכך לגרום לדליפת דלק. שיטת התיקון – החלפת הצינור. קריאת התיקון מתייחסת לכלי רכב שיוצרו בין פברואר 2011 ליוני 2012. משך הזמן המשוער לתיקון – כחצי שעה.

כמקובל בקריאות שירות, התיקון יבוצע ללא תשלום מצד הלקוח. הודעה תשלח לבעלי כלי רכב אלו בהקדם. טיפול בתקלה ניתן יהיה לבצע אך ורק במרכזי השירות המורשים של היבואן.

ע"פ תקנה 306 (ב') לא תחדש רשות הרישוי רישיון רכב, אם נמסרה לבעליו הודעה על תקלת בטיחות סדרתית והיא טרם תוקנה במהלך שישה חודשים מיום מסירת ההודעה.