לקסוס LC500 - מבחן דרכים - אוטו

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

עם ה-LC, לקסוס פונה לכיוון אחר לגמרי

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים

לקסוס LC500 - מבחן דרכים