חברת דלק מוטורס, יבואנית פורד לישראל, הודיעה על קריאה לתיקון לטרנזיט. המסחרית, בגרסת 3.2 ליטר, נדרשת לבדיקה ובמקרה הצורך תיקון של רכיב בגל ההינע. בקריאה מעורבות 105 מסחריות שיוצרו בין ינואר 2014 ליוני 2017.
מהיבואנית נמסר כי בדיקת היצרנית גילתה חשש לכשל במחבר גמיש של גל ההינע, שעשוי להוביל לבלאי מואץ של המחבר. במידה והמסחרית צברה נסועה של למעלה מ-48 אלף ק"מ, הרכיב יוחלף בחדש. בעל מסחרית שצברה פחות מכך יקבל שובר ובו הבטחה כי היבואנית תבצע החלפה ללא עלות עד לביצוע תיקון קבוע. לצורך החלפת הרכיב, נדרש זמן מוסך של כשעה וחצי, ובכדי לצמצם את זמן ההמתנה יש לתאם הגעה מראש.
צילום: מנהל
בהתאם לתקנות הרכב בישראל, בעלי המסחריות שמעורבות בקריאה לתיקון יקבלו הודעה לביתם (או לבית העסק, בהתאם לרישום הרכב במשרד הרישוי). חשוב לשים לב כי התקנות מחייבות את ביצוע התיקון בתוך שישה חודשים, לאחר תקופה זו רישיון הרכב לא יחודש, לא ניתן יהיה לבצע מבחן רישוי ("טסט") ו-או העברת בעלות.
התקנות קובעות עוד כי כל פעולה הנכללת בקריאה לתיקון - ובכלל זה בדיקת הרכב, תיקון ו-או החלפת חלקים - תבוצע ללא כל עלות מצד בעל הרכב. בעלי פורד טרנזיט המעוניינים לבדוק אם רכבם נכלל בקריאה לתיקון, יכולים לעשות זאת באמצעות אתר השירות של פורד, או במוקד השירות של החברה שמספרו 08-9139995.